+48 601 312 152

dunkambiuro@gmail.com

Firma DUNKAM Iwona Dunal otrzymała wsparcie na realizację projektu: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do firmy innowacyjnej maszyny wykorzystującej technologię CNC do obróbki kamienia wraz ze stworzeniem infrastruktury cyfrowej w postaci sprzedaży online” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

cele projektu

Nabycie wyspecjalizowanego środka trwałego w postaci maszyny CNC do obróbki kamienia. Technologia CNC to zaawansowany system sterowania, który pozwala na interaktywne programowanie maszyn. Dobrze dobrana maszyna pozwoli na perfekcyjną funkcjonalność i produkcję na najwyższym poziomie oraz przyjmowanie większej ilości zamówień. Możliwość pracy w trybie ręcznym oraz automatycznym również wpłynie pozytywnie na ciągłość pracy w firmie. Zdalne połącznie z maszyną pozwoli na kontrolowanie pracy na każdym etapie wytwarzania produktu. Ważnym aspektem przy wyborze odpowiedniej maszyny były również aspekty środowiskowe.  Zakup innowacyjnej maszyny pozwoli na zmniejszenie emisji CO2. Maszyna CNC w firmie Wnioskodawcy pozwoli na częściową pracę zdalną, co będzie miało pozytywny wpływ w momencie wystąpienia chorób zakaźnych / pandemii COVID-19.

Zakup licencji na sklep internetowy (e-commerce) w celu sprzedaży online gotowych produktów wytworzonych przy pomocy maszyny CNC do obróbki kamienia.

planowane efekty

 • Zwiększenie odporności na kryzysy i wzmocnienie pozycji rynkowej: Realizacja projektu ma na celu przeciwdziałanie skutkom kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 poprzez zwiększenie zdolności firmy do przetrwania podobnych sytuacji w przyszłości. Ulepszenie procesów, wprowadzenie nowych produktów oraz zdalne zawieranie umów pozwolą na zachowanie stabilności i konkurencyjności na rynku.
 • Zwiększenie zdolności obsługi zleceń: Dzięki wprowadzeniu technologii cyfrowej, nowych procesów, automatyzacji i zdalnych rozwiązań, firma będzie w stanie obsłużyć większą ilość zleceń w krótszym czasie, co przyczyni się do zwiększenia przychodów i skrócenia czasu realizacji projektów.
 • Rozwinięcie e-commerce i zdalne zawieranie umów: Ulepszona strona internetowa z funkcją sklepu internetowego umożliwi klientom zdalne składanie zamówień i zawieranie umów, co przyczyni się do zwiększenia wygody obsługi oraz elastyczności dla klientów.
 • Rozbudowa oferty produktowej: Wprowadzenie nowych, ulepszonych produktów, zwłaszcza z branży budowlanej, pozwoli na zwiększenie atrakcyjności oferty firmy i przyciągnięcie nowych klientów.
 • Poprawa efektywności operacyjnej: Automatyzacja procesów produkcyjnych za pomocą maszyn CNC oraz zdalne monitorowanie pracy pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich i technologicznych oraz zoptymalizowanie procesu produkcyjnego.
 • Rozwój zdolności doradczych i niestandardowych projektów: Długoletnie doświadczenie firmy w połączeniu z nowymi technologiami umożliwi świadczenie bardziej zaawansowanych usług doradczych oraz realizację niestandardowych zamówień, co przyczyni się do budowania trwałych relacji z klientami.
 • Zwiększenie przychodów i rentowności: Dzięki poprawie konkurencyjności, większej ilości zamówień oraz dywersyfikacji oferty, firma spodziewa się zwiększenia swoich przychodów i osiągnięcia wyższej rentowności.
 • Zwiększenie zdolności produkcyjnych: Wprowadzenie nowej maszyny CNC pozwoli na zwiększenie szybkości i jakości produkcji oraz poszerzenie możliwości obróbki kamienia.
 • Rozwój zdolności do obsługi klienta: Dzięki zdalnym rozwiązaniom i ulepszonym procesom, firma będzie w stanie skuteczniej obsługiwać klientów, dostosowując się do ich potrzeb i oczekiwań.
 • Zwiększenie rozpoznawalności marki: Poprawiona jakość produktów oraz nowe możliwości oferowane klientom, takie jak zdalne zawieranie umów czy dostosowywanie zamówień, przyczynią się do zwiększenia rozpoznawalności i pozytywnego wizerunku firmy na rynku.
 • Długoterminowy wpływ na działalność firmy: Projekt ma na celu wprowadzenie trwałych zmian w firmie, które pozwolą na jej rozwój, zwiększenie efektywności i utrzymanie konkurencyjności na dłuższą metę.
 • Utrzymanie miejsc pracy i dalszy rozwój: Realizacja projektu przyczyni się do utrzymania istniejących miejsc pracy oraz stworzenia nowych, związanych z rozwojem firmy.

Podsumowując, inwestycja ma na celu wzmocnienie pozycji rynkowej firmy, zwiększenie jej konkurencyjności, efektywności oraz zdolności do przetrwania kryzysów, a także dostosowanie do nowych trendów i oczekiwań klientów poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i procesów.

wartość projektu 304 760,00 PLN

wkład Funduszy Europejskich 207 896,80 PLN

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XIII. REACT-EU DLA ŁÓDZKIEGO, działanie XIII.1: REACT-EU dla przedsiębiorstw, typ projektu TYP 1 – WSPARCIE MŚP NEGATYWNIE DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI EPIDEMII COVID-19. Numer naboru RPLD.13.01.00-IP.02-10-079/22